Rabobank Altena-Bommelerwaard

Barechja

Als koor willen we de betekenis van onze naam van harte uitdragen. Barechja betekent:

Geprezen zij de Heer.

Dat is dan ook de doelstelling van het koor; het evangelie uit te dragen en daarmee God alle lof en eer toe te zingen. Geïnspireerd door één Geest; Gods Geest.

Het koor bestaat uit ca. 75 leden. Hoofdzakelijk afkomstig uit het Land van Heusden en Altena, maar ook daarbuiten en we zingen hoofdzakelijk Nederlandstalige liederen

Een regionaal koor dus voor mensen met een Boodschap

Bestedingsdoel

Voor de begeleiding van het koor zijn een goede geluidsinstallatie en begeleidingsinstrumenten nodig om bij optredend in de verschillende kerken, verzorgingscentra ect. de juiste balans en klankkleur te kunnen vinden. Daarom moeten we regelmatig in investeren in apparatuur.
Ga naar de website van Barechja
Resultaat:€ 955,77