Rabobank Altena-Bommelerwaard

Ouderenvereniging 'De Gouden Jaren'

"'DE GOUDEN -JAREN '' is een ouderen vereniging vanaf 55+ en organiseert in de winter -maanden een 6-tal bijeenkomsten in het dorpshuis in Genderen om de oudere mensen een gezellige middag te bezorgen, daarnaast organiseren wij een tweetal dagtochten en een midweek reis voor de oudere mensen om er op uit te gaan. Wat zeer wordt gewaardeerd door de deelnemers.

Bestedingsdoel

Onze vereniging bestaat in mei 2020 50 JAAR!! En daar willen wij als bestuur uitgebreid bij stil staan vandaar dat een bijdrage in de kosten ons zeer welkom zal zijn want feesten kost geld en 50 jaar is per slot van rekening niet niks.
Resultaat:€ 309,10