Rabobank Altena-Bommelerwaard

Stichting Welzijn Ouderen Bruchem, Kerkwijk en Delwijnen

Het bevorderen van het welzijn van ouderen in haar werkgebied, in overleg met de Stichting Overlegorgaan Ouderen Kerkwijk, door het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

Bestedingsdoel

Het organiseren van bijeenkomsten voor ouderen waarbij ouderen in de gelegenheid worden gesteld deel te blijven nemen aan het maatschappelijk verkeer. Daarnaast zullen een 2-tal excursiereizen worden georganiseerd, waarvan één landelijk en één regionaal met een educatief, cultuur-historisch thema. Verder wordt getracht een 25-tal middagen te organiseren waarbij bewegen en ontspanning rondom Jeu de boules, koersbal en wandelen de hoofdtoon voeren.
Resultaat:€ 231,83