Rabobank Altena-Bommelerwaard

Agrarische natuurvereniging de Capreton Bommelerwaard

Doelstellingen “De Capreton”
De Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Bommelerwaard ‘De Capreton’ is in 1999 opgericht en heeft als doelstelling om de bewoners in onze regio (boeren, burgers en buitenlui) medeverantwoordelijk te laten zijn voor het beheer en de ontwikkeling van het landschap in de Bommelerwaard. De Capreton levert een bijdrage aan duurzame land- en tuinbouw in onze regio en wil tegelijkertijd het landschap mooier maken.

Bestedingsdoel

Capreton wil op de jaarlijkse open boerderijdagen en "beleef de boerderij" zingevende natuuraktiviteiten voor kinderen organiseren
Resultaat:€ 711,74