Rabobank Altena-Bommelerwaard

Vrouwenvereniging EVIA

Een ontmoetings- en contactpunt zijn voor vrouwen in een dorpsgemeenschap en integratie van nieuwe dorpsbewoonsters.

Bestedingsdoel

Bijdrage leveren aan leefbaarheid welzijn in de dorpsgemeenschap op sportief-,educatief- en cultureel gebied.
Resultaat:€ 488,05