Rabobank Altena-Bommelerwaard

Dorpsraad Andel

Dorpsraad Andel is een vereniging van en voor de Andelse mensen.

Bestedingsdoel

Algemeen nut voor Andel, b.v. voor een watertappunt.
Resultaat:€ 455,52