Rabobank Altena-Bommelerwaard

Oranje Vereniging Almkerk

Oranjevereniging Almkerk zorgt jaarlijks voor een programma voor alle bewoners van Almkerk om de saamhorigheid en zo ook leefbaarheid van Almkerk groot te houden. Eens in de 5 jaar vindt het tentjesfeest plaats. Daar wordt door 10 buurten gestreden, door middel van verschillende opdrachten, wie de beste, slimste, sterkste buurt is. Wat elke keer weer goed gewaardeerd door de bevolking van Almkerk.

Bestedingsdoel

Het 5 jaarlijks Tentjesfeest zorgt elke keer voor een goede samenwerking tussen de bewoners van Almkerk waardoor de al eerder genoemde SAAMHORIGHEID EN LEEFBAARHEID wordt verhoogd. Er worden dan verschillende onderdelen georganiseerd voor de buurten, maar ook voor de overige bewoners. Ook wordt er iets voor de ouderen georganiseerd. Het bestedingsdoel is het gehele feest maar mn de DORPSLUNCH waar iedereen kan aanschuiven. Dus heel laagdrempelig voor contact met dorpsgenoten.
Ga naar de website van Oranje Vereniging Almkerk
Resultaat:€ 634,47