Rabobank Altena-Bommelerwaard

Oranjevereniging 'Meeuwen'

De vereniging stelt zich ten doel door middel van feestelijkheden, ter gelegenheid van de verjaardagen van de leden van het Vorstenhuis en Nationale gebeurtenissen, liefde voor het Vorstenhuis en Vaderland te bevorderen. In de praktijk wordt dit uitgewerkt in het organiseren van een Lampionnenoptocht rond 30 januari, festiviteiten rond koningsdag en bevrijdingsdag, kransleggging op 4 mei, schoolvakantie activiteiten voor de jeugd en Sinterklaas intocht eind van het jaar.

Bestedingsdoel

In Meeuwen wordt door Stichting feestweek in 2020 10 dagen lang een feest georganiseerd rond koningsdag en 5 mei. De Oranjevereniging organiseert verschillende activiteiten die in deze feesttent gehouden worden en zal Rabo ClubSupport gebruiken om hier extra mee uit te pakken.
Resultaat:€ 256,23