Rabobank Altena-Bommelerwaard

Stichting Xinix

Stichting Xinix heeft tot doel het organiseren van podiumactiviteiten in de ruimste zin van het woord en het bieden van oefen- en opnamefaciliteiten voor beoefenaren van muziek of hiermee gelijk te stellen activiteiten.

Bestedingsdoel

Het geld willen wij graag gebruiken voor onderhoud en vervangen van muziekinstrumenten in de oefenruimte.
Ga naar de website van Stichting Xinix
Resultaat:€ 422,98