Rabobank Altena-Bommelerwaard

PCOB afd. Wijk en Aalburg

Ouderenvereniging: wij verzorgen maandelijks contactmiddagen waar sprekers komen op cultureel-, educatief- en ontspanningsgebied

Bestedingsdoel

Alle activiteiten zijn gratis en moeten worden betaald uit de contributie. Dit is niet toereikend, vandaar deze aanvraag
Resultaat:€ 235,89