Rabobank Altena-Bommelerwaard

Stichting Jeugdbrandweer

Jeugdbrandweer, die als doel heeft jeugdigen (11 t/m 18 jaar) enthousiast te maken voor het vak van brandweerman/vrouw. En jeugdigen te enthousiasmeren voor hulpverlening in het algemeen. Dit door sport, spel en simulaties

Bestedingsdoel

Binnen de jeugdbrandweer wordt er jaarlijks een 24 uurs-dienst georganiseerd. Hierbij leren de jeugdleden samenwerken en voor elkaar zorgen. De jeugd speelt een 24 uurs dienst van de grote brandweer na. Met "echte" uitrukken, educatie en sport zoals dit bij de brandweer in de 24 uurs dienst gebruikelijk is Om de jeugdbrandweer zo laagdrempelig mogelijk te houden.
Resultaat:€ 158,62