Rabobank Altena-Bommelerwaard

Agrarische Natuur Vereniging Altena

De Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Altena Biesbosch zet zich in voor een optimale relatie tussen boer en burger en voegt waarde toe aan het agrarisch landschap in Altena Biesbosch.

Zo luidt de missie van de ANV. De vereniging opereert als bruggenbouwer tussen boer en burger. Bovendien voegt de ANV meerwaarde toe aan het gebied, voor streekgenoten en voor mensen van buiten de regio. Het gaat daarbij om een fraaier landschap, of om aanvullende activiteiten zoals de ruiterroutes

Bestedingsdoel

De werkgroep ruiterpaden heeft een aantal routes reeds gerealiseerd. (Pompveld en Jannezand) Onlangs, begin juni is de Altena-route officieel geopend. Graag zouden wij nieuwe routes realiseren en bestaande routes zo mogelijk uitbreiden. De kosten bestaan uit het plaatsen van duikers, bebording, grondbewerking en onderhoud. Met deze actie willen wij het plaatsen van infopanelen en evt. folders bekostigen.
Resultaat:€ 756,48