Rabobank Altena-Bommelerwaard

Stichting Vrienden van 't Kompas

Het ondersteunen van de B.S. ‘t Kompas met extra projecten en activiteiten voor de kinderen ter verrijking van het leerproces, alsmede het bekostigen van gewenste materiële zaken die zinvol zijn voor de ontwikkeling van de kinderen.

Bestedingsdoel

Vanuit de kinderen zelf is de wens gekomen om in elke groep 1 zitzak te hebben, zodat men bij het leren ook een ontspanning houding aan kan nemen.
Resultaat:€ 109,81