Rabobank Altena-Bommelerwaard

St. Verenigingsgebouw te Genderen

Stichting Verenigingsgebouw Genderen (oftewel Dorpshuis Genderen) heeft als doel het dorpshuis in stand te houden ten behoeve van het verenigingsleven in Genderen.
Het dorpshuis biedt onder meer onderdak aan: Muziekvereniging Excelsior, dansactiviteiten, schoolgym, eetproject, activiteiten van de Oranjevereniging (bv: lampionnenoptocht), Gouden Jaren, peuterspeelzaal, stemmen (politiek), koersballen etc. Al deze activiteiten bevorderen de leefbaarheid in ons mooie dorp Genderen!

Bestedingsdoel

Het dorpshuis in Genderen heeft onvoldoende parkeergelegenheid voor fietsen. Graag willen we 2 parkeerplaatsen voor fietsen maken. Het Dorpshuis vervult een spilfunctie in het sociale leven van Genderen. Door veel gebruik te maken van vrijwilligers blijven de kosten laag en kunnen veel verenigingen gebruik maken van het Dorpshuis.
Materiaal dat nodig is moeten we kopen maar het werk zelf zal door vrijwilligers worden uitgevoerd.
Resultaat:€ 394,51