Rabobank Amstel en Vecht

Mixed Hockeyclub M'Berg

Wij zijn een kleine hockeyvereniging gericht op alle leeftijden. Gezelligheid, sportiviteit en respect staan bij onze vereniging voorop. De vereniging telt ongeveer 400 leden en neemt hiermee een belangrijke plaats in binnen het sociale leven in Muiderberg (3.400 inwoners). De vereniging wordt door vrijwilligers gerund en ontvangt geen steun van de gemeente. Ook het perceel en het omliggende bos is eigendom van de vereniging en wordt door de vereniging opengesteld als publiek groenvoorziening.

Bestedingsdoel

Wij hebben deze zomer (2019) uit eigen middelen een nieuw veld aangelegd. Ten behoeve van het nieuwe veld gaan we investeren in een milieu vriendelijk onderhoudsplan (advies, tools en middelen). Hier hechten we grote waarde aan gezien de ligging van ons veld midden in een natuurgebied dat wij zelf openstellen als publiek groen. We hechten er veel waarde aan dat de omliggende flora en fauna geen negatieve invloed ondervinden van onze hockey accommodatie.
Ga naar de website van Mixed Hockeyclub M'Berg
Resultaat:€ 599,04