Rabobank Amstel en Vecht

FC Weesp

FC Weesp is de voetbalvereniging in Weesp. Met ca 750 spelende leden, en 500 donateurs, relaties en supporters.
Het bedrag dat wij uit Clubsupport ontvangen willen wij besteden aan promotie van voetballen bij jong en oud.
Promoten door het aanbieden van veel activiteiten, ook voor niet-leden.
Kosten die voortvloeien uit de organisatie & promotie betalen we uit clubsupport.
Onderstaande activiteiten willen wij graag aanbieden:

Bestedingsdoel

• Het Oliebollentoernooi, een voetbaltoernooi op onze eigen sportvelden.
• Het FIFA Playstation toernooi. Dit computerspel toernooi, waarbij een professioneel bedrijf wordt ingehuurd.
• Het Paaseieren zoeken tijdens het paasweekend.
• Het schoolvoetbaltoernooi. De kinderen en begeleiding krijgen gratis proviand.
• De extra techniek training met de Golden Boys Voetbalschool. Wij vragen een deelnemers-bijdrage maar als een speler niet kan meedoen ivm het budget sponsoren wij dit.
Ga naar de website van FC Weesp
Resultaat:€ 2.050,05