Rabobank Amstel en Vecht

St.Paulusfonds

Stichting Paulusfonds stelt zich ten doel:

Het financieren van uiteenlopende projecten binnen de Paulusschool, die niet of niet volledig kunnen worden gefinancierd uit de vaste bijdrage van de overheid en ouders.
Het ondersteunen van (buitenschoolse) activiteiten voor leerlingen van de Paulusschool te Abcoude.
Verwerving van fondsen voor goede doelen die met name, maar niet uitsluitend, kinderen, maatschappelijke onderwerpen, natuur en milieu ondersteunen.

Bestedingsdoel

Op het schoolplein willen we graag het speelhuisje vervangen. Het oude huisje is 'onbewoonbaar' verklaard. De kinderen hebben nu geen huisje om op te spelen. Tevens was er een kriebelbeestjesbak op het schoolplein voor de kleine kinderen. Deze is helaas kapot gegaan en willen we graag vervangen.
Resultaat:€ 505,86