Rabobank Amstel en Vecht

Stichting Vollebregt Orgel Ouderkerk

Stichting Vollebregt Orgel Ouderkerk is een onafhankelijke culturele instelling en heeft als doel het Vollebregt orgel, een rijksmonument, in goede staat te houden. Mogelijkheden tot benodigde financiering beginnen bij het wekken van belangstelling. Hiertoe worden onder meer concerten georganiseerd in de Urbanuskerk te Ouderkerk. In de programmering van de concerten heeft het orgel een plaats naast andere instrumenten en zang.

Bestedingsdoel

Om een breder cultureel gebruik van dit unieke monument te bevorderen organiseren we Lunchtijd- en Zondagmiddagconcerten. Daarvoor willen we professionele musici uitnodigen die hun sporen op nationale en internationale podia hebben verdiend. De Stichting vraagt geen vaste toegangsprijs omdat zij de concerten voor iedereen toegankelijk wil houden. De financiering gebeurt d.m.v. deurcollectes na afloop van de concerten, donaties en subsidies. Na de concerten gelegenheid voor napraten.
Ga naar de website van Stichting Vollebregt Orgel Ouderkerk
Resultaat:€ 918,53