Rabobank Amstel en Vecht

Stichting Stadsverhalen Amstelveen

De Stichting Stadsverhalen Amstelveen is opgericht om een podium te creëren om "oude" verhalen uit het verleden en religie te combineren met hedendaagse moderne verhalen. Er worden telkens een tweetal personen uitgenodigd deze "verhalen" te vertellen in een ambiance van openbaar publiek. De Stichting Stadsverhalen Amstelveen is onderdeel van Amstelveen Spreekt; deze organisatie verzorgt iedere maand in café een openbare bijeenkomst in de vorm van een lezing, talkshow of een "verhaalavond".

Bestedingsdoel

De Stichting Stadsverhalen Amstelveen is tot nu toe onbekend in Amstelveen; om deze Stichting een gezicht te geven is behoefte aan tools op het gebied van identiteit en social media waaronder een website. De ontwikkelkosten worden rond de 5000 euro geschat.
Resultaat:€ 399,36