Rabobank Amstel en Vecht

Plusbus Weesp

De PlusBus Weesp is een initiatief van de Stichting Versa Welzijn.
De Missie van Versa Welzijn is het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de eigen kracht, zodat (groepen) mensen mee kunnen (doen) in de samenleving. Door het laten rijden van PlusBussen krijgen minder mobiele ouderen de kans om mee te doen in het maatschappelijk leven. Dit beschermt tegen eenzaamheid en bevordert sociale contacten.

Bestedingsdoel

Er worden iedere twee maanden twee a driemaal per week diverse uitstapjes georganiseerd. Denk hierbij aan musea, rondvaarten, restaurants,markten etc. De ouderen worden met de PlusBus Weesp thuis opgehaald en weer thuisgebracht. Op deze manier komen zij uit hun isolement. Het doel is de kosten zo laag mogelijk te houden. Per uitstapje moet een X bedrag worden betaald (reiskosten, entree etc). Met een mooie opbrengst vanuit de Rabo ClubSupport zouden wij de deelnamekosten willen verlagen.
Resultaat:€ 3.860,49