Rabobank Amsterdam

Speeltuin en Buurtver. Badhoevedorp

De speeltuinvereniging Badhoevedorp beheert de speeltuin in Badhoevedorp en organiseert diverse activiteiten voor kinderen. Met ongeveer 500 families die lid zijn wordt de vereniging breed gedragen in Badhoevedorp. De aanschaf van nieuwe toestellen en het onderhoud van de faciliteiten valt onder de verantwoordelijkheid van de speeltuinvereniging en we proberen de kosten hiervoor op diverse manieren te financieren. We hopen op jullie steun.

Bestedingsdoel

Het hek om de tennisbaan laat niet genoeg ruimte om met een rolstoel van de ene kant van het net naar de andere te komen. We willen daarom het hek wat ruimer opzetten zodat de baan weer bruikbaar wordt voor rolstoeltennis. Als speeltuin zijn we al deelnemer aan het 'Samen Spelen' initiatief van de Nederlandse Stichting van het Gehandicapte Kind maar het is ons dus een doorn in het oog dat de tennisbaan niet voldoet.
Ga naar de website van Speeltuin en Buurtver. Badhoevedorp
Resultaat:€ 3.360,56