Rabobank Assen en Noord-Drenthe

Protestantse Gemeente Gieten

De Protestantse gemeente Gieten is een dorpsgemeente - een groot deel van de mensen vindt de kerk belangrijk als onderdeel van het dorp. Er is sprake van een open en gastvrije geloofsgemeenschap met een lage drempel. De Protestantse Gemeente werkt eraan er te zijn voor de gehele dorpsgemeenschap door in de Dorpskerk en de toekomstige aanbouw vrij toegankelijke koffieochtenden, concerten, monumentendagen en andere culturele activiteiten te organiseren.

Bestedingsdoel

Eind dit jaar wordt er een uitbreiding aan de Dorpskerk gerealiseerd die de Protestantse Gemeente Gieten zelf financiert. Voor de inrichting van de keuken en de binnentuin, het zorgen voor een goede toiletvoorziening en het realiseren van voortreffelijke toegankelijkheid wensen wij geld te werven. Het gaat erom dat het gebouw een gastvrije, uitnodigende, comfortabele uitstraling zal krijgen en voor alle leeftijden aantrekkelijk zal worden.
Ga naar de website van Protestantse Gemeente Gieten
Resultaat:€ 498,94