Rabobank Breda

Korenkoepel Bavel

Het verzorgen van diensten in kerk, verzorgingshuizen en Zonnebloem.

Bestedingsdoel

Muziek van nog levende componisten is erg duur in aanschaf en voor de koren is geregeld nieuwe muziek wel een stimulans om door te gaan.
Resultaat:€ 121,00