Rabobank Breda

Kon. Harmonie 'Cecilia' Princenhage

De vereniging heeft ten doel: gezamenlijk musiceren, de beoefening van muziek te
activeren, het organiseren van muzikale en culturele manifestaties, alsmede het
verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin

Bestedingsdoel

In het kader van de doelstelling wordt veel aandacht besteed aan het opleiden van jonge muzikanten.
Dit geschiedt door het tegen gereduceerd tarief beschikbaar stellen van instrumenten en het aanstellen van een vakbekwame dirigent. Een bijdrage vanuit Rabobank wordt voor dit doel ingezet.
Ga naar de website van Kon. Harmonie 'Cecilia' Princenhage
Resultaat:€ 341,39