Rabobank Breda

Popkoor B- Vocals

Gezellig enthousiaste zanggroep uit het Bavelse met 50 leden.

Bestedingsdoel

Met deze workshop willen we onze vierstemmige zangtechniek verbeteren.
Ga naar de website van Popkoor B- Vocals
Resultaat:€ 311,14