Rabobank Breda

Breda's Mannenkoor

Het Bredaas Mannenkoor is een vereniging, die al 150 jaar bestaat en telt ca 100 zangers. Het koor vervult in Breda een sociaal culture functie.Aan een groot aantal evenementen in Breda wordt medewerking verleend o.a. 75 jaar bevrijding van Breda op 19-10-19 groots wordt gevierd.
Brouwerskind en kerstconcerten. Ook wordt medewerking verleend aan o.a. ziekentridium, concerten in verzorgingshuizen Tranen van Cooth. Steeds wordt het reportoire aangepast en vernieuwd.

Bestedingsdoel

Vermelde bijdrage aan de samenleving brengt permanent kosten met zich mee die niet uit de contributie van de leden bekostigd kunnen worden. Vandaar dat wij een beroep doen op de inwoners van Breda en op Bredase bedrijven financiƫle instellingen om een donatie te doen aan het Bredaas Mannekoor.
Ga naar de website van Breda's Mannenkoor
Resultaat:€ 669,81