Rabobank Breda

Bowlsclub Victory

Vereniging van senioren die twee dagen in de week een aloude typisch Britse sport spelen.

Bestedingsdoel

Het vervaardigen en verspreiden van posters.
Resultaat:€ 38,89