Rabobank Breda

Bridgeclub 'De Overslag'

Bridgeclub is een vereniging met leden en een bestuur.

Bestedingsdoel

Bridge is vooral een denksport, waarbij je de geest en geheugen scherp houdt en daarnaast veel contacten met anderen oplevert. Wij zullen het geld besteden aan de aanschaf van kaartspellen en het up-to-date houden van de bridgemate (elektronisch rekensysteem).
Resultaat:€ 133,96