Rabobank Breda

Bridgeclub 'De Lei'

Bridgeclub is een grote (Bavelse) vereniging met 230 leden. Speeldagen zijn maandag, dinsdag en donderdag.

Bestedingsdoel

Elke paar jaar moeten de bridgemates (voor digitale registratie van alle spelgegevens) vervangen worden. Dit is een kostbare zaak en kost ongeveer € 2.000. Financiële ondersteuning is zeer welkom.
Resultaat:€ 246,32