Rabobank Breda

Cultuur in Princenhage

De doelstellingen van de stichting zijn:
1. het verhogen, ondersteunen en continueren van het cultuurklimaat en de cultuureducatie in Princenhage door middel van een breed aanbod van disciplines, waaronder muziek, beeldende kunst, literatuur, dans, theater en (kunst)nijverheid;
2. het organiseren van educatieve en vormende activiteiten.
Het Gele Huis is een van haar activiteiten.

Bestedingsdoel

Het Gele Huis is een van de activiteiten van stichting. Dit is gevestigd op de Haagsemarkt 35 in Princenhage. Iedereen kan hier zaterdags binnenlopen voor cultuur en informatie. Vaste onderdelen van het maandprogramma zijn het Cultuurpodium en Het Gele Uur. Tijdens Het Gele Uur worden documentaires ingeleid en vertoont. Graag willen we zelf beschikken over een beamer voor het vertonen van de documentaires en illustraties tijdens de lezingen.
Ga naar de website van Cultuur in Princenhage
Resultaat:€ 285,21