Rabobank Breda

Buurtvereniging De Schijnheilige Boontjes

De Schijnheilige Boontjes zijn opgericht om de contacten van de buurtbewoners intact te houden dan wel te verbeteren. Tevens het voorkomen van eenzaamheid. Nieuwe buurtbewoners uitnodigen en bij de buurt betrekken.

Bestedingsdoel

Het geld wordt besteed aan bezoeken aan eenzame bewoners. Tevens organiseren wij elk jaar een aantal activiteiten / uitjes voor buurtbewoners. Daarbij wordt rekening gehouden met leeftijd (jeugd tot en met senioren). Waarbij dan weer rekening wordt gehouden met mogelijkheden en eventuele lichamelijke beperkingen.
Resultaat:€ 172,85