Rabobank Breda

Bredase Vogel Vrienden

Het promoten van het houden, verzorgen en kweken van allerlei vogels met het oogmerk om ook meer te weten te komen over de natuur als vrijetijdsbesteding. De vereniging tracht dit doel te bereiken door samenwerking van de leden, het organiseren van tentoonstellingen, excursies en lezingen.

Bestedingsdoel

Aangezien onze vereniging op 10 januari 2020, 70 jaar bestaat, willen we een boekje maken met de geschiedenis van onze vereniging. Dit boekje zal vele hoogtepunten van de vereniging vertellen, waaronder ook de verschillende wereldkampioenen die onze vereniging heeft gehad. Het is de bedoeling om ieder lid het boekje gratis te verstrekken. Er zal een oplage van ca. 100 stuks worden gemaakt Wij hebben geen verdere sponsoren voor dit project!
Resultaat:€ 220,39