Rabobank Breda

Bijenhoudersvereriging St. Ambrosius Bavel

De vereniging heeft als doelstelling het bevorderen van het houden en ondersteunen van honingbijenhouderij en solitaire bijen.

Bestedingsdoel

De vereniging wil graag een eigen bijenstal in Bavel, zodat dit in verenigingsverband kan worden beheert. Hiervoor is geld nodig voor een vergunning en voor het bouwen van een bijenstal. Deze stal kan ook gebruikt worden om nieuwe imkers te helpen bij hun hobby en om educatie te geven.
Resultaat:€ 1.158,12