Rabobank Breda

Fotoklub Nieuw-Ginneken

FC Nieuw Ginneken die 1x per week bij elkaar komt om foto's te bespreken. Samen bevorderen we zo de amateur fotografie. Om ons verder te ontwikkelen maken we gebruik van cursussen, we bezoeken exposities. 1x per jaar verzorgen wij zelf een expositie. Regelmatig komt er iemand een lezing geven. We wisselen regelmatig uit met andere fc om zo elkaars werken te bespreken. 1x per jaar geven we aan kinderen van de basisschool (gr. 7 en 8) een basis cursus.

Bestedingsdoel

Het komende jaar willen we graag een mentor, die ons op ons eigen niveau gaat begeleiden om zo tot een hoger niveau te komen, zodat we weer een betere en mooiere expositie krijgen. Daar gaan we het geld voor gebruiken.
Resultaat:€ 56,18