Rabobank Breda

B.C. Princenhage

Bcp is een badmintonvereniging waar iedereen zich moet thuisvoelen, fijn kan sporten met plezier, spanning en als men dat wil echt in competitie verband. Maar voorop staat aandacht voor iedereen. Onze vrijwilligers zorgen voor het goed reilen en zeilen van de vereniging, zij werken daar soms hard voor en de beloning is maar summier. Daar willen we wat aan gaan doen.

Bestedingsdoel

Onze vrijwilligers zorgen voor het goed reilen en zeilen van de vereniging, zij werken daar soms hard voor en de beloning is maar summier. Daar willen we wat aan gaan doen.
Ga naar de website van B.C. Princenhage
Resultaat:€ 207,42