Rabobank Breda

Princenhaags museum

Het Princenhaags museum zet zich in voor het verzamelen, het behoud en het exposeren van het culturele erfgoed van Princenhage. Daarnaast organiseert het museum (vaak samen met andere organisaties) activiteiten in de culturele en maatschappelijke sfeer.

Bestedingsdoel

Om een expositie telkens een nieuwe en creatieve opstelling te geven zijn verplaatsbare expositiepanelen een noodzakelijkheid.
Een goede plaatsing en belichting geeft een meerwaarde aan de tentoonstelling. Met de opbrengst van de actie Rabo clubsupport hoopt het Princenhaags museum een eerste aanzet te verkrijgen om de panelen aan te schaffen.
Ga naar de website van Princenhaags museum
Resultaat:€ 617,95