Rabobank Breda

NAC Museum

Het NAC Museum is een onafhankelijk van de Bredase voetbalclub opererende en louter door vrijwilligers gerunde stichting met als algemene doelstelling: het verwerven, beheren en tentoonstellen van aan de Bredase voetbalclub NAC gerelateerde voorwerpen, afbeeldingen, archiefstukken, videobeelden en geluidsdragers, die voor de club zelf, haar supporters, de stad Breda en andere belangstellenden een historische waarde hebben en daardoor bijdragen aan het behoud en het uitbouwen van de NAC-cultuur.

Bestedingsdoel

Het NAC Museum heeft onzettend veel informatie op papier beschikbaar, denk aan werkelijk vele dui-zen-den oude foto's, programmaboekjes, opstellingen etc. Dit zouden we graag digitaliseren, zodat we de fraaie NAC geschiedenis ook digitaal - via internet en displays in het NAC Museum - voor het algemeen publiek kunnen ontsluiten.
Ga naar de website van NAC Museum
Resultaat:€ 842,66