Rabobank Breda

Stichting Museum De Rijf

Het bevorderen in brede kring van de belangstelling en de kennis van eigen streek en volk, volksgebruiken en heemkundig waardevolle overblijfselen uit vroeger tijden.
Het verrichten van alle handelingen, die het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Het verzamelen van die roerende zaken - oude gebruiksvoorwerpen en documentatiestukken en die onderbrengen in een museum.

Bestedingsdoel

Het voltooien van het museum De Rijf. Fase 2 betekent een uitbreiding van het huidige museum. Voor deze uitbreiding zijn diverse materialen nodig zoals hout, verf, verlichting, zand en cement. Al deze materialen dienen te worden aangeschaft. Het verwerken daarvan geschiedt door vrijwilligers zonder enige betaling.
Ga naar de website van Stichting Museum De Rijf
Resultaat:€ 553,13