Rabobank Breda

De Zonnebloem Princenhage

De Zonnebloem is een stichting, die niemand langs zijlijn laat staan, maar iedereen laat meedoen. De doelgroep zijn mensen met een lichamelijke beperking, jong en oud. In de praktijk zijn het vaak de mensen, die door hun beperking in een sociaal isolement zitten of dreigen te raken. Het bezoekwerk door de vrijwilligers is de hoogste prioriteit.

Bestedingsdoel

Het bestedingsdoel is om deze doelgroep leuke activiteiten aan te bieden om uit hun isolement te komen. De oprechte persoonlijke aandacht bij het bezoekwerk van een vrijwilliger in de thuissituatie. In de loop der jaren is eenzaamheid een groeiend probleem geworden, De kracht van de Zonnebloem afdeling Princenhage ligt in het doorbreken van dit sociaal isolement.
Resultaat:€ 458,06