Rabobank Breda

KBO Afd. Prinsenbeek

Vereniging van ouderen, die zich ten doel stelt in de ondersteuning van ouderen in Prinsenbeek. Ouderen kunnen hier terecht voor vele maatschappelijke problemen en de oplossing hiervan

Bestedingsdoel

Het aanschaffen van materialen om educatie van ICT te kunnen doen, dit op velerlei gebied waar ouderen mee te maken hebben.
Ga naar de website van KBO Afd. Prinsenbeek
Resultaat:€ 1.080,33