Rabobank Breda

Heemkundekring 'Op de Beek'

In brede kring de belangstelling voor en de kennis van eigen streek en volk, volksgebruiken en heemkundige waardevolle overblijfselen uit vroeger tijden bevorderen.
Eenmaal per jaar wordt er een ALV gehouden. Op jaarbasis een drietal lezingen die verbindingen leggen met vroeger. Eenmaal per jaar wordt er een heemreis georganiseerd die raakvlakken heeft met historische waarden in andere plaatsen.
Er worden avonden georganiseerd waarin volksmuziek/sketches ten gehore worden gebracht.

Bestedingsdoel

Om het jaar wordt er een middag / avond voor de leden georganiseerd waarin volksmuziek ten gehore wordt gebracht en sketches worden voorgedragen. Tevens wordt er ouderwetse staamp gegeten zoals dat vroeger gebeurde. Om deze gebeurtenis in ere te houden zijn er gelden van derden nodig om de muziek die wordt uitgenodigd te kunnen betalen. Deze activiteit wordt door vele leden (115) bezocht en is dan ook populair.
Ga naar de website van Heemkundekring 'Op de Beek'
Resultaat:€ 1.097,62