Rabobank Breda

KBO Afd. Galder-Strijbeek

KBO Galder Strijbeek is een vereniging voor ouderen in de leeftijdsgroep van 55 jaar en ouder. Wij doen verschillende activiteiten zoals fietsen, jeu des boules, koersbal, zingen, gymmen, hobbyen, nieuwjaarsborrel, kerstviering en informatieve bijeenkomsten zoals bijscholing I Pad, opfriscursus voor onze rijvaardigheid, wonen met gemak, bijeenkomsten om de ouderen bij elkaar te brengen, en samen een fijne middag te hebben.

Bestedingsdoel

Het bestedingsdoel waar voor wij dit geld heel goed kunnen gebruiken is om de zo juist omschreven doelen waar te kunnen maken en om onze mensen fit te houden en het gevoel te geven er bij te horen.
Ga naar de website van KBO Afd. Galder-Strijbeek
Resultaat:€ 289,53