Rabobank Breda

Rolerisuit

Stichting Rolerisuit is opgericht in 1987 om aan huis gebonden mensen die als gevolg van ziekte of handicap niet meer of slechts in beperkte mate zelfstandig de deur uit kunnen en ook een te smalle beurs hebben om uitstapjes te maken.

Bestedingsdoel

Rolerisuit beschikt over drie grote bussen. Echter, er is een bus uitgevallen die niet meer hersteld kan worden. Daarom is er, om aan de vraag te kunnen voldoen, dringend behoefte aan een nieuwe bus. Daarvoor is er € 70.000 nodig, aan toezeggingen is er nu ruim € 45.000. Uw gift is dus zeer welkom en wordt goed besteed.
Ga naar de website van Rolerisuit
Resultaat:€ 1.823,60