Rabobank Breda

Het Theehuis Heuvel

Ontmoeting tussen culturen/generaties en laagdrempelige activiteiten voor en door de buurt, zoals muziekmiddagen,fietslessen, bewegen voor vrouwen, Promotie gezond budgetvriendelijk eten d.m.v. workshops in de theesalon, buiten op het plein en op scholen. In samenwerking met andere organisaties in de wijk.

Bestedingsdoel

In de zomer buitenactiviteit zoals pleinschilderen, bewegingsactiviteiten voor groepen die hierom vragen zoals migranten vrouwen, ontmoetingen met aandacht voor rouw en verlies in verschillende culturen. Vaste algemene inloopmiddagen voor wijkbewoners en belangstellenden voor ontmoeting van verschillende culturen en leeftijden.
Ga naar de website van Het Theehuis Heuvel
Resultaat:€ 229,03