Rabobank Breda

Reanimatie en AED Onderwijs Breda

Stichting Reanimatie en AED Onderwijs Breda heeft als doel om zoveel mogelijk mensen in onze stad te leren reanimeren.Daarmee creëren wij een dicht netwerk aan burgerhulpverleners die hulp aan een slachtoffer van een hartstilstand binnen 6 minuten kunnen opstarten. In steeds meer gevallen met een levensreddend resultaat!

Bestedingsdoel

Goed leren reanimeren kunnen wij alleen met het beschikbaar hebben van up-to-date en goed onderhouden cursusmateriaal. Als stichting zonder winstoogmerk werken wij kostendekkend. De cursuskosten en daarmee drempel om cursus te volgen zijn daardoor laag. Maar voor grote investeringen, zoals de essentiële reanimatiepoppen, kunnen wij vaak een extra financiële zet gebruiken. Het gaat om een investering tot circa €2.300 per pop.
Ga naar de website van Reanimatie en AED Onderwijs Breda
Resultaat:€ 574,74