Rabobank Breda

Kerststal Princenhage

Verhogen van een gezelige kerstsfeer in het dorp Princenhage door het plaatsen van een kerststal met levende dieren op de Haagsemarkt en het organiseren van de KerstCreatieRoute.

Bestedingsdoel

Door de herinrichting van de Haagsemarkt is de plaats waar de kerststal al jaren wordt opgebouwd, verkleind. Om de stal veilig te kunnen plaatsen, dient de stal op diverse punten aangepast te worden. Dit brengt extra kosten met zich mee.
Ga naar de website van Kerststal Princenhage
Resultaat:€ 1.076,01