Rabobank Breda

Prinsenbeek Hartsafe

Prinsenbeek Hartsafe heeft als doel het vergroten van de overlevingskansen bij een hartstilstand in Prinsenbeek door te zorgen voor een dekkend AED netwerk zowel wat apparatuur (AED's) betreft als opgeleide hulpverleners (reanimisten).

Bestedingsdoel

Zorgen voor een up-to-date netwerk van AED's (periodiek moeten batterijen en electroden worden vervangen), alsmede het verzorgen van cursussen zodat mensen zoals u en ik weten hoe ze die apparatuur kunnen gebruiken.
Ga naar de website van Prinsenbeek Hartsafe
Resultaat:€ 635,24