Rabobank Breda

Princenhage's-Mannenkoor

Het doel van het Princenhage’s Mannenkoor is het uitvoeren van mannenkorenwerken binnen een veelzijdig, breed en gevarieerd repertoire. Hierbij wordt er naar gestreefd deze werken op een zo hoog mogelijk artistiek niveau uit te dragen.

Bestedingsdoel

Aankopen van muziek de uitbreiding van het repertoire
Ga naar de website van Princenhage's-Mannenkoor
Resultaat:€ 198,78