Rabobank Breda

Jeugdfonds Sport Breda

Het Jeugdfonds Sport Breda geeft sportkansen aan kinderen en jongeren tussen de 2 en 18 jaar, uit gezinnen woonachtig in de gemeente Breda, waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor deze kinderen betaalt het fonds de contributie en attributen.

Bestedingsdoel

Met het bedrag kunnen we (een deel) van de sportcontributie en de benodigde attributen betalen voor kinderen waarbij er thuis geen geld is om sporten mogelijk te maken. Zodat ook deze kinderen mee doen!
Ga naar de website van Jeugdfonds Sport Breda
Resultaat:€ 233,35