Rabobank Breda

De Zonnebloem Heuvel

De Zonnebloem zet zich in voor mensen, jong en oud, met een lichamelijke beperking. Mensen die niet meer zelfstandig activiteiten kunnen doen en evenementen bezoeken zonder daarbij de gepaste begeleiding. Dit alles om de deelnemers sociale contacten te laten hebben waar zij wellicht anders niet toe in staat zouden zijn door hun beperking.

Bestedingsdoel

Komend jaar, 2020, bestaat de afdeling Heuvel 45 jaar. Zij wil dat graag vieren met haar deelnemers met een mooie activiteit op een nader te bepalen locatie of een gezellig uitje. Een activiteit waar zij nog lang met plezier op terug kunnen kijken.
Resultaat:€ 151,25